Dalton

Daltononderwijs speelt in op de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Ons onderwijs past zich dus steeds aan, dat is kenmerkend voor Dalton. Momenten van zelfstandig werken en groepsgericht werken wisselen elkaar hierbij af.

Wij werken vanuit 5 Daltonkernwaarden:

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid: Ieder mens is van nature leergierig en wil de wereld om zich heen leren begrijpen. Uw kind leert stap voor stap verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en zijn of haar omgeving. We bieden een gestructureerde leeromgeving, waarin hij of zij zelf keuzes kan maken.
  • Zelfstandigheid: We stimuleren zelfstandigheid zo vroeg mogelijk. Leren omgaan met uitgestelde aandacht, het plannen van vervolgwerk of het werken aan een weektaak. Hier staat welke opdrachten er in een week af moeten zijn. Kinderen plannen zelf wanneer ze deze opdrachten maken en kijken deze ook zelf na. Het zelfstandig werken breidt zich elk jaar verder uit.
  • Samenwerken: Bij ons op het Ravelijn spelen kinderen samen en werken ze samen nasst elkaar, en met elkaar. Ze leren samenwerkend. We gebruiken hiervoor werkvormen om naar elkaar te leren luisteren, open te staan voor feedback, elkaar te ondersteunen en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
  • Reflectie: Reflecteren betekent dat je terugkijkt op wat je hebt gedaan, om daar van te leren. Reflecteren geeft inzicht in wie je bent, hoe je leert en wat je belangrijk vindt. Uw kind leert kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met kritiek. We reflecteren daarom iedere dag op verchillende momenten.
  • Effectiviteit en doelmatigheid: Een optimale ontwikkeling van uw kind, daar draait het om bij Daltononderwijs. Om dit te bereiken zetten we op een effectieve manier onze tijd, menskracht en middelen in. Uw kind werkt aan eigen leerdoelen, die we op verschillende manieren vastleggen.