Kinderopvang 0-3

Bij ons op de de kinderdagopvang hebben we een verticale groep voor kinderen die vijf dagen per week geopend is van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de verticale groep kun je hele- en halve dagen opvang afnemen. Gedurende 52 weken per jaar met uitzondering van de nationale feestdagen. Afhankelijk van het aantal kinderen worden er pedagogisch medewerkers ingezet. De regels hiervoor liggen vast in de Wet Kinderopvang.

Op deze groep is de ruimte zo ingericht dat er alle rust en ruimte is voor de 0-2 jarigen, dit onder andere door een grondbox en speelmateriaal gericht op deze leeftijd.
Het andere gedeelte (het zijn aparte ruimtes binnen één gebouw) speciaal ingericht voor
de 3 jarige, met materiaal dat uitdagend is voor deze kinderen.

Het belangrijkste is dat het ritme van het kind centraal staat voor onze manier van werken.
We kijken goed naar de fysieke- en sociaal emotionele behoeften. Er wordt gewerkt met het ontwikkelingsgerichte programma Startblokken. Kinderen verkennen interessante thema's en de pedagogisch medewerkers geven bewust sturing aan het ontwikkelingsproces van de kinderen.
Er zijn verschillende thema's die aan de orde komen. Verder wordt er structureel gebruik gemaakt van de methode Wiskikker. In de alledaagse praktijk doen zich voortdurend kansen voor waarbij kinderen al spelend bezig zijn met rekenkundige begrippen. Wiskikker ondersteunt de kinderen hierbij op spelenderwijs.