Oudervereniging

Als ouder/verzorger bent u  automatisch lid van de Oudervereniging (OV).
Dat kost niets en gebeurt vanzelf als u uw kind aanmeldt bij ons IKC.

Het doel van de OV is om de kinderen een superleuke schooltijd te bezorgen.
Daarom organiseert de OV samen met leerkrachten allerlei activiteiten en feesten op school.

Hoe werkt de OV?
Er is een OV-bestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester. Dat zijn allemaal ouders. En daarnaast zijn er leden. U kunt zich als ouder altijd melden om hier aan deel te nemen.

We streven naar een evenwichtige verdeling binnen de OV.
Het liefst zien we zowel vaders als moeders in de OV. En dan van zoveel mogelijk verschillende groepen. De OV vergadert ongeveer 6 of 7 keer per jaar. 

Aan het begin van elk jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV).
Dan presenteert de OV de begroting voor het komende schooljaar. Daarin staat hoe de ouderbijdrage over de activiteiten wordt verdeeld. Tijdens de ALV worden ook de nieuwe bestuursleden van de OV benoemd. Deze vergadering is net als alle andere vergaderingen van de OV voor alle ouders toegankelijk.

De vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is €45,- per kind. Dit bedrag is tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld. In dit bedrag zit €25,- per kind voor het schoolreisje en €20,- voor de activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Carnaval. Het is een vrijwillige bijdrage. We proberen deze bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat het voor u ook betaalbaar en haalbaar blijft.

Ideeën, vragen, opmerkingen en aanmerkingen zijn altijd welkom!
Mail naar ov.ravelijn@liemersnovum.nl of spreek een lid van de OV aan.
Voorzitter Ineke Bosman en penningmeester Rianne Sloot