Waarom kiezen voor ons IKC?

Wij staan voor 'Samen werken aan worden wie je wilt zijn"

Elk kind is uniek, uw kind dus ook! We geven onze leerlingen de ruimte en het vertrouwen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen op alle gebieden. De Daltonkernwaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Bij IKC het Ravelijn ziet u kinderen die:

  • hun eigen talenten ontwikkelen
  • zich vrij en verantwoordelijk voelen
  • rekening houden met anderen
  • nieuwsgierig en onderzoekend zijn
  • doel-en taakgericht werken
  • weten wat ze willen

Samen zorgen we voor een vertrouwde en uitdagende omgeving waarin we kinderen begeleiden tot 'mensen met lef' (Helen Parkhurts grondlegster van het Daltononderwijs).