Onze Missie

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid, de samenwerking met andere kinderen en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. HierinĀ geven we ze de ruimte en het vertrouwen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

We zorgen er graag voor dat uw kind:

  • Zich ontwikkelt vanuit eigen motivatie
  • Verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen ontwikkeling
  • Vaardigheden ontwikkelt, zoals kritsich denken, samenwerken en moderne media gebruiken
  • Samen komt met andere leerlingen om te groeien, spelen, ontmoeten en om zijn of haar talenten te ontwikkelen.
  • Trots is op zijn of haar talenten