Peuteropvang 2-4

Op de peuteropvangroep zijn kinderen in een groep samen. Hierdoor krijgen zij volop de kans om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. In een groep zijn omgangsregels en grenzen waarmee kinderen rekening moeten houden. Samen spelen, delen,eten, dansen, slapen, elkaar nadoen, wachten op elkaar maar ook opkomen voor jezelf en samen conflicten oplossen.
Kinderen leren met en van elkaar! Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij de kans krijgen dingen zelfstandig uit te proberen. Daarom staan bij ons veel spullen in open kasten zodat ze zelf kunnen kiezen en pakken.
De groep voor peuters is ingericht met verschillende activiteitenhoeken. Op deze groep werken we met de methode Startblokken in de basisontwikkeling. Deze methode sluit aan bij de peuters die graag bij de grote mensen wereld willen horen. Van daaruit leren zij veel handelingen en vaardigheden. De pedagogisch medewerkers zetten dit thema gerichte spel in om te werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn, zo leren ze nieuwe woorden en begrippen aan in het spel en zorgen voor nieuwe leerervaringen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat alle ontwikkelingsgebiden aan bod komen gedurende het jaar.